INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-02-01 14:22:40 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu....

nazwa stanowiska pracy : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyska   utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W  wyniku  przeprowadzonego naboru  kandydatów  do  pracy  w Klubie Seniora w Pełczyskach    z  uwagi  na  brak  ofert  pracy  nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Zobacz również: