INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-Stanowisko urzędnicze Kierownik USC

2008-10-14 08:13:28 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Jolanta Fichtel zamieszkała Żurawniki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jolanta Fichtel spełnia wszystkie kryteria wymagane na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.in. posiada wyższe wykształcenie administracyjne, posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu Urzędu Stanu Cywilnego jako zastępca kierownika urzędu.

Zobacz również: