INFORMACJA O WYNIKACH NABORU- Inspektor ds. oc i spraw obronnych

2008-11-28 08:00:17 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na Stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. oc i spraw obronnych został wybrany Pan: Wiesław Pieczonka zamieszkały w Złotej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Wiesław Pieczonka spełnia wszystkie kryteria wymagane na stanowisku Inspektora ds. oc i spraw obronnych m.in. posiada wyższe wykształcenie, jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego, posiada podstawową wiedzę z zakresu obronności kraju oraz wiedzę z zakresu obejmowanego stanowiska pracy. Dotychczasowy przebieg pracy i posiadane doświadczenie w pełni predysponują go do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Zobacz również: