INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

2012-09-28 09:54:07 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO :

 pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota

 

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Joanna Kałamajska- Kowalska. , zamieszkała w Chrobrzu.

 Uzasadnienie  

 Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów :

-        kwalifikacje ,

-        znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z Funduszy Europejskich ,

-        przydatność do pracy na stanowisku pracownik socjalny ,

-        komunikatywność,

-        sposób prezentacji .

 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Joanna Kałamajska- Kowalska. Pani Joanna Kałamajska- Kowalska ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia społeczna. 

Zobacz również: