Wody Polskie 26.10.2023 r.

2023-11-13 09:03:52 Aktualnosci

W rozwinięciu... więcej»

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-09 21:11:24 Aktualnosci

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Gmina Złota/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością. więcej»

Informacja Polskiego Związku Głuchoniemych - wybory

2023-10-14 18:42:03 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE_Unieważnienie listy KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców_WYCIĄG

2023-10-14 18:40:16 Aktualnosci

w rozwinięciu więcej»

Transport wybory 2023

2023-10-06 14:38:21 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Postanowienie o powołaniu OKW

2023-09-22 10:56:00 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

2023-07-31 15:12:07 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Ławnicy

2023-07-07 14:35:13 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE

2023-04-28 11:31:20 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

WYKAZ

2023-04-12 09:33:43 Aktualnosci

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»