Postanowienie o powołaniu OKW

2023-09-22 10:56:00 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

2023-07-31 15:12:07 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Ławnicy

2023-07-07 14:35:13 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE

2023-04-28 11:31:20 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

WYKAZ

2023-04-12 09:33:43 Aktualnosci

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»

Komunikat o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

2023-03-15 08:51:51 Aktualnosci

... więcej»

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po 01.01.2023 r.

2022-12-20 09:16:12 Aktualnosci

Informujemy, iż Gmina Złota przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. więcej»

Zawiadomienie

2022-11-16 09:22:15 Aktualnosci

o wszczęciu postępowania więcej»

Obwieszczenie

2022-11-09 12:54:26 Aktualnosci

Na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), więcej»

Postanowienie

2022-09-06 08:59:27 Aktualnosci

Na podstawie art. 113 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego — dalej Kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 735 z pózn.zm.), Wójt Gminy Złota więcej»