Ogłoszenie

2019-12-11 08:11:09 Aktualnosci

GMINA ZŁOTA REALIZUJE ZADANIE POD NAZWĄ

GMINA ZŁOTA
REALIZUJE ZADANIE POD NAZWĄ
USUWANIE I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZŁOTA W 2019 ROKU
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA WYNOSI 17080,63 ZŁ.

WYŻEJ WYMIENIONE ZADANIE JEST FINANSOWANE PRZEZ:

1.    WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH- KWOTA DOTACJI 8540,32 ZŁ- CO STANOWI  50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZADANIA.
2.    NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE- KWOTA DOTACJI 8540,31 ZŁ - CO STANOWI  50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZADANIA

         

Zobacz również: