Ogłoszenie

2020-02-25 13:18:35 Aktualnosci

w rozwinięciu...

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,

że     na    tablicy  ogłoszeń    w    siedzibie  Urzędu  Gminy  Złota

został     wywieszony    na    okres   21   dni   to   jest   w  terminie

od  25.02.2020 r.  do 16.03.2020 r.   wykaz nieruchomości  stanowiących   własność   Gminy  Złota  położonych

w  Nieprowicach  przeznaczonych do oddania  w  dzierżawę.

(-)Wójt Gminy Złota

Zobacz również: