Obwieszczenie

2022-11-09 12:54:26 Aktualnosci

Na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

Zobacz również: