Komunikat

2014-10-17 21:34:12 Aktualnosci

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTEJ z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTEJ
z dnia 17 października 2014 r. 
o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów
na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 21, poz. 112) Gminna Komisja Wyborcza przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:
  1)   dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art.409 § 5 pkt 2;
  2)   dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art.409 §5 pkt 1.
Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy w Złotej nastąpi w Urzędzie Gminy w Złotej w  dniu 21 października o godz.9.00 pok. Nr 2 (świetlica)

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list
kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej oraz zamieszczona na stronie BIP.

Przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej w Złotej
(-)Jolanta  Fichtel

Zobacz również: