OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:56:25 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zobacz również: