OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:58:56 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zobacz również: