Rok 2022

Wersja do druku


Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 1/2022
(zarzadzenie_nr1_2022.pdf - 811.06 KB) Data publikacji: 2022-01-19 14:27:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wzoru druku potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1.

Zarządzenie nr. 7/2022
(zarzadzenie_nr7_2022.pdf - 1341.023 KB) Data publikacji: 2022-01-31 10:41:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr. 2/2022
(zarzdzenie_nr2_2022.pdf - 27.251 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:21:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych

Zarządzenie nr. 3/2022
(zarzadzenie_nr3_2022.pdf - 958.212 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:21:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2022 rok

Zarządzenie nr. 4/2022
(zarzadzenie_nr4_2022.pdf - 41.868 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:27:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 5/2022
(zarzadzenie_nr5_2022.pdf - 55.662 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:28:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 6/2022
(zarzadzenie_nr6_2022.pdf - 61.39 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:31:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 8/2022
(zarzadzenie_nr8_2022.pdf - 48.399 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:33:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 9/2022
(zarzadzenie_nr9_2022.pdf - 68.347 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:33:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 10/2022
(zarzadzenie_nr_10_2022.pdf - 67.367 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:35:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Złota w 2022 roku

Zarządzenie nr. 14/2022
(zarzadzenie_nr14_2022.pdf - 53.883 KB) Data publikacji: 2022-03-17 10:38:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyborów sołtysa wsi Probołowice w Gminie Złota

Zarządzenie nr. 11/2022
(zarzadzenie_nr11_2022.pdf - 1594.852 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:02:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 12/2022
(zarzadzenie_nr12_2022.pdf - 1941.071 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:02:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 13/2022
(zarzadzenie_nr13_2022.pdf - 1340.385 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:03:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 15/2022
(zarzadzenie_nr15_2022.pdf - 944.934 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:03:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chrobrzu, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 16/2022
(zarzadzenie_nr16_2022.pdf - 891.241 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:04:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr. 17/2022
(zarzadzenie_nr17_2022.pdf - 662.791 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:04:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 18/2022
(zarzadzenie_nr18_2022.pdf - 1353.203 KB) Data publikacji: 2022-04-20 10:04:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 20/2022
(zarzadzenie_nr20_2022.pdf - 115.168 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:33:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 23/2022
(zarzadzenie_nr23_2022.pdf - 2488.293 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:34:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Zarządzenie nr. 24/2022
(zarzadzenie_nr24_2022.pdf - 172.113 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:34:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 25/2022
(zarzadzenie_nr25_2022.pdf - 84.418 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:35:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 26/2022
(zarzadzenie_nr26_2022.pdf - 93.626 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:35:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 27/2022
(zarzadzenie_nr27_2022.pdf - 47.429 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:36:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Chrobrzu

Zarządzenie nr. 28/2022
(zarzadzenie_nr_28_2022.pdf - 31.943 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:36:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oględzin budynku inwentarskiego podatnika wnioskującego o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Zarządzenie nr. 29/2022
(zarzadzenie_nr29_2022.pdf - 35.776 KB) Data publikacji: 2022-06-03 11:36:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie nr. 30/2022
(zarzadzenienr30_2022.pdf - 996.358 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:06:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Złotej, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie nr. 31/2022
(zarzadzenienr31_2022.pdf - 1584.79 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:07:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 rok

Zarządzenie nr. 32/2022
(zarzadzenienr32_2022.pdf - 425.796 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:08:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Zarządzenie nr. 33/2022
(zarzadzenienr33_2022.pdf - 1288.018 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:08:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 34/2022
(zarzadzenienr34_2022.pdf - 1247.206 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:09:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 35/2022
(zarzadzenienr35_2022.pdf - 384.464 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:09:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr. 36/2022
(zarzadzenienr36_2022.pdf - 833.674 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:10:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chrobrzu, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 37/2022
(zarzadzenienr37_2022.pdf - 4231.027 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:11:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 38/2022
(zarzadzenienr38_2022.pdf - 1418.763 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:12:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 39/2022
(zarzadzenienr39_2022.pdf - 3046.096 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:13:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 40/2022
(zarzadzenienr40_2022.pdf - 1363.936 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:14:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 41/2022
(zarzadzenienr41_2022.pdf - 801.172 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:15:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Złota

Zarządzenie nr. 42/2022
(zarzadzenienr42_2022.pdf - 2613.403 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:15:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 43/2022
(zarzadzenienr43_2022.pdf - 3696.964 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:16:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 44/2022
(zarzadzenienr44_2022.pdf - 1805.85 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:16:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zarządzenie nr. 45/2022
(zarzadzenienr45_2022.pdf - 382.457 KB) Data publikacji: 2022-09-09 10:17:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie nr. 46/2022
(zarzadzenienr46_2022.pdf - 57.213 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:02:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 47/2022
(zarzadzenienr47_2022.pdf - 65.459 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:03:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 48/2022
(zarzadzenienr48_2022.pdf - 39.244 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:05:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie nr. 49/2022
(zarzadzenienr49_2022.pdf - 48.22 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:06:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury — Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2021 rok

Zarządzenie nr. 50/2022
(zarzadzenienr50_2022.pdf - 67.543 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:06:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie]; przekazania środków trwałych do jednostki oświatowej — Zespól Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 51/2022
(zarzadzenienr51_2022.pdf - 58.202 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:07:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Złota dla samorządowego zakładu budżetowego

Zarządzenie nr. 52/2022
(zarzadzenienr52_2022.pdf - 107.867 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:08:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 53/2022
(zarzadzenienr53_2022.pdf - 275.478 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:08:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie nr. 54/2022
(zarzadzenienr54_2022.pdf - 85.003 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:09:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 55/2022
(zarzadzenienr55_2022.pdf - 220.47 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:10:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 56/2022
(zarzadzenienr56_2022.pdf - 42.258 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:10:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 57/2022
(zarzadzenienr57_2022.pdf - 65.383 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:11:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 58/2022
(zarzadzenienr58_2022.pdf - 69.592 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:11:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 59/2022
(zarzadzenienr59_2022.pdf - 35.258 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:12:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie nr. 60/2022
(zarzadzenienr60_2022.pdf - 28.99 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:13:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr. 61/2022
(zarzadzenienr61_2022.pdf - 344.873 KB) Data publikacji: 2022-09-09 11:14:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Soleckiego Gminy Złota

Zarządzenie nr. 85/2022
(zarzadzenie85_2022.pdf - 283.23 KB) Data publikacji: 2022-10-12 11:07:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr. 62/2022
(zarzadzenie_nr_62_2022.pdf - 127.482 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:15:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie nr. 63/2022
(zarzadzenie_nr_63_2022.pdf - 116.326 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:15:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 64/2022
(zarzadzenie_nr_64_2022.pdf - 297.05 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:16:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 65/2022
(zarzadzenie_nr_65_2022.pdf - 102.47 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:17:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 66/2022
(zarzadzenie_nr_66_2022.pdf - 84.404 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:17:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 67/2022
(zarzadzenie_nr_67_2022.pdf - 83.844 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:19:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 68/2022
(zarzadzenie_nr_68_2022.pdf - 1858.613 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:21:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Zarządzenie nr. 69/2022
(zarzadzenie_nr_69_2022.pdf - 362.298 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:22:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Złotej

Zarządzenie nr. 70/2022
(zarzadzenie_nr_70_2022.pdf - 1575.542 KB) Data publikacji: 2022-11-21 10:22:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota

Zarządzenie nr. 108/2022
(zarzadzenie_nr_108_2022.pdf - 244.72 KB) Data publikacji: 2022-11-23 15:04:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dt. Naboru na wolne stanowisko urzędnicze —stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Zarządzenie nr. 119a/2022
(zarzadzenie119a_2022.pdf - 102.512 KB) Data publikacji: 2022-12-20 10:39:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania likwidatora Zakładu Budżetowego pod nazwą "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej."

Zarządzenie nr. 124/2022
(zarzadzenie124_2022.pdf - 487.782 KB) Data publikacji: 2022-12-20 10:40:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia i ds. przejęcia dokumentacji likwidowanego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej"

Zarządzenie nr. 71/2022
(zarzadzenienr71_2022.pdf - 31.51 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:04:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Złota

Zarządzenie nr. 72/2022
(zarzadzenienr72_2022.pdf - 535.264 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:04:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr. 73/2022
(zarzadzenienr73_2022.pdf - 27.987 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:05:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie nr. 73/2022 - załącznik
(zalacznik _do_zarzadzenianr73_2022.pdf - 2229.99 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:06:17 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr. 74/2022
(zarzadzenienr74_2022.pdf - 80.563 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:06:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 75/2022
(zarzadzenienr75_2022.pdf - 60.758 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:08:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 76/2022
(zarzadzenienr76_2022.pdf - 32.659 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:09:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie nr. 77/2022
(zarzadzenienr77_2022.pdf - 25.939 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:09:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

Zarządzenie nr. 78/2022
(zarzadzenienr78_2022.pdf - 28.245 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:09:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania decyzji .

Zarządzenie nr. 79/2022
(zarzadzenienr79_2022.pdf - 183.199 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:11:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 81/2022
(zarzadzenienr81_2022.pdf - 52.795 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:11:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr. 82/2022
(zarzadzenienr82_2022.pdf - 68.697 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:12:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 83/2022
(zarzadzeniene83_2022.pdf - 64.259 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:12:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 84/2022
(zarzadzenienr84_2022.pdf - 27.819 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:13:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Złota na 2023 rok

Zarządzenie nr. 85/2022
(zarzadzenienr85_2022.pdf - 23.03 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:13:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr. 86/2022
(zarzadzenienr86_2022.pdf - 218.532 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:14:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 87/2022
(zarzadzenienr87_2022.pdf - 76.273 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:16:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 88/2022
(zarzadzenienr88_2022.pdf - 75.513 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:17:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 89/2022
(zarzadzenienr89_2022.pdf - 50.207 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:17:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 90/2022
(zarzadzenienr90_2022.pdf - 55.834 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:18:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 91/2022
(zarzadzenienr91_2022.pdf - 31.714 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:18:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 92/2022
(zarzadzenienr92_2022.pdf - 214.284 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:19:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 93/2022
(zarzadzenienr93_2022.pdf - 69.944 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:24:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 94/2022
(zarzadzenienr94_2022.pdf - 31.974 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:25:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 95/2022
(zarzadzenienr95_2022.pdf - 202.97 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:25:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 96/2022
(zarzadzenienr96_2022.pdf - 77.779 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:26:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 97/2022
(zarzadzenienr97_2022.pdf - 32.694 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:26:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie nr. 98/2022
(zarzadzenie_nr98_2022.pdf - 118.618 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:27:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 99/2022
(zarzadzenienr99_2022.pdf - 41.387 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:28:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chrobrzu, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 100/2022
(zarzadzenienr100_2022.pdf - 26.667 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:28:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zarządzenie nr. 101/2022
(zarzadzenienr101_2022.pdf - 58.558 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:29:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 103/2022
(zarzadzenienr103_2022.pdf - 30.237 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:29:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach

Zarządzenie nr. 104/2022
(zarzadzenienr104_2022.pdf - 28.627 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:30:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zarządzenie nr. 105/2022
(zarzadzenienr105_2022.pdf - 1230.71 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:31:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Złota na 2023 rok

Zarządzenie nr. 106/2022
(zarzadzenienr106_2022.pdf - 336.267 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:31:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2023 - 2031

Zarządzenie nr. 107/2022
(zarzadzenienr107_2022.pdf - 29.014 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:32:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr. 108/2022
(zarzadzenienr108_2022.pdf - 24.082 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:32:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dt Naboru na wolne stanowisko urzędnicze -stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Zarządzenie nr. 111/2022
(zarzadzenienr111_2022.pdf - 234.099 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:33:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 112/2022
(zarzadzenienr112_2022.pdf - 69.22 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:35:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 113/2022
(zarzadzenienr113_2022.pdf - 53.751 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:35:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych sprzedaży bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr. 114/2022
(zarzadzenienr114_2022.pdf - 51.146 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:36:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy

Zarządzenie nr. 115/2022
(zarzadzenienr115_2022.pdf - 128.52 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:36:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 116/2022
(zarzadzenienr116_2022.pdf - 93.611 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:37:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 117/2022
(zarzadzenienr117_2022.pdf - 100.115 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:38:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 118/2022
(zarzadzenienr118_2022.pdf - 955.192 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:38:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota

Zarządzenie nr. 119/2022
(zarzadzenienr119_2022.pdf - 436.269 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:39:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr. 121/2022
(zarzadzenienr121_2022.pdf - 34.917 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:39:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie nr. 122/2022
(zarzadzenienr122_2022.pdf - 138.356 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:40:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr. 123/2022
(zarzadzenienr123_2022.pdf - 72.98 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:40:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 130/2022
(zarzadzenienr130_2022.pdf - 132.167 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:41:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 102/2022
(zarzadznienr102_2022.pdf - 51.47 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:41:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 131/2022
(zarzadzenienr131_2022.pdf - 120.437 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:42:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2022 rok

Zarządzenie nr. 132/2022
(zarzadzenienr132_2022.pdf - 80.595 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:43:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1706

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2022-01-19 14:25:38
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2022-01-19 14:25:52
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2023-05-15 10:04:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony