OBWIESZCZENIE

2020-04-27 10:28:37 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr 1534 w m. Chroberz gm. Złota .

Zobacz również: