Zawiadomonie Rudawa

2019-08-12 12:24:02 Aktualnosci

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-09 10:14:07 Ogłoszenia

Zamawiający: Gmina Złota
Przedmiot zamówienia: Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej Nr 402013T
Kostrzeszyn Górki Kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 1+880 więcej»

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ...

2019-07-26 12:21:15 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”. więcej»

Obwieszczenie dot. wyborów do Izb Rolniczych 09.07.2019r.

2019-07-10 10:04:39 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. wyborów do Izb Rolniczych 09.07.2019r. więcej»

Obwieszczenie

2019-07-09 10:42:17 Obwieszczenia

Obwieszczenie OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTEJ z dnia 5 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej więcej»

Obwieszczenie

2019-07-09 10:40:06 Obwieszczenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33 § la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1302 ze zm.) zawiadamia że przy piśmie z dnia 3 lipca 2019r., znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę P4 Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, na decyzję Kolegium z dnia 26 kwietnia 2019r., więcej»

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miernowie.

2019-07-02 15:07:46 Ogłoszenia o naborze

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miernowie. więcej»

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu.

2019-07-02 12:51:13 Ogłoszenia o naborze

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Złota z dnia 02.07.2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu. więcej»

Zapraszamy na Sesje

2019-06-12 12:43:50 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 czerwca o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Raportem o stanie powiatu pińczowskiego

2019-06-06 11:57:15 Aktualnosci

Raportem o stanie powiatu pińczowskiego więcej»