„Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.”

2022-01-19 13:10:12 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); a postępowanie przeprowadza się na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2022-01-13 14:17:54 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-01-13 14:15:46 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyska utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
więcej»

Sesja Rady Gminy - porządek

2021-12-29 10:55:20 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 grudnia 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Wyniki postępowania

2021-12-16 10:16:17 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.. więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2021-12-15 12:30:00 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-12-01 10:19:42 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających

2021-12-01 09:59:05 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - zaproszenie

2021-11-22 13:09:30 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-11-18 10:17:39 Aktualnosci

W ROZWINIĘCIU.... więcej»