OBWIESZCZENIE

2020-04-27 10:28:37 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr 1534 w m. Chroberz gm. Złota . więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-04-22 12:23:15 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-04-16 09:57:50 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacje Komisarzy Wyborczych o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

2020-04-16 08:39:38 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

2020-04-09 15:22:45 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Oświadczenia

2020-04-01 14:24:16 Ogłoszenia

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

2020-04-01 14:17:46 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Ogłoszenie

2020-03-26 09:55:01 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : przekształceniu otworu hydrogeologicznego na dz. nr 442/4 w m. Niegosławice gm. Złota w urządzenie wodne ( studnia głębinowa) i pobór wód podziemnych dla nawadniania upraw warzywnych na dz. nr 442/4 m Niegosławice za pomocą deszczowni przewoźnej typu R2/, więcej»

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej.

2020-03-23 12:41:26 Ogłoszenia

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Rządu stanu epidemii w Polsce związanej z korona wirusem zarządzam do wykonania następujące prace i wprowadzenie nowej organizacji pracy w siedzibie zakładu i na obiektach eksploatowanych przez zakład. więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

2020-03-17 10:22:10 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»