Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

2014-10-15 11:43:59 Obwieszczenia

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-09-10 10:39:21 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-09-09 10:26:14 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-08-25 09:08:30 Aktualnosci

Zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2014 r dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki wyboru wykonawcy zadania więcej»

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

2014-08-12 13:18:30 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

2014-04-09 13:11:49 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-26 08:17:59 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-02-24 10:06:49 Ogłoszenia o naborze

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, na stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-06 15:15:00 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-01-31 12:18:21 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Złota”. więcej»