OBWIESZCZENIE

2021-08-25 15:18:41 Obwieszczenia

treść w rozwinięciu.. więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-08-23 10:41:28 Sesje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

2021-08-05 14:38:47 Sesje

11.08.2021 o godzinie 08:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Złota.
więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-07-30 13:44:50 Ogłoszenia o naborze

referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+ ) więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-07-30 09:16:28 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej , ul Parkowa 18, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew.346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota”. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2021-07-30 09:00:59 Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500+ ) więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Montaż obiektów małej architektury w miejscowości Kostrzeszyn

2021-07-27 13:25:41 Zaproszenia, zapytania ofertowe

„Montaż obiektów małej architektury na działce Nr ewid. 224, obr. Kostrzeszyn , gm. Złota” więcej»

Obwieszczenie

2021-07-23 14:40:20 Obwieszczenia

Treść w rozwinięciu. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-07-19 09:43:24 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: referent ds. świadczenia wychowawczego (500+)

2021-07-15 12:23:04 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu... więcej»