Informacja o wynikach naboru

2019-12-09 11:05:25 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-12-06 13:50:37 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złota oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
więcej»

Komunikat

2019-12-03 14:20:44 Aktualnosci

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym więcej»

Zapraszamy na sesje

2019-11-21 12:40:37 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 02 grudnia 2019 o godz. 11-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Ogłoszenie

2019-11-21 11:38:21 Ogłoszenia o naborze

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. więcej»

Informacja o naborze

2019-11-15 14:30:03 Ogłoszenia o naborze

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Informacja

2019-11-15 12:56:39 Ogłoszenia

Zapraszamy na otwarte posiedzenie wspólnych Stałych Komisji Rady Gminy Złota, które odbędą się 19.11.2019 r. o godz. 9:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.


Jednym z poruszanych tematów będą sprawy dotyczące gminnej oświaty.


Adam Wypych


Przewodniczący Rady Gminy Złota więcej»

Informacja o wyniku

2019-11-13 14:17:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania
Gmina Złota informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty którego przedmiotem jest:
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota więcej»

Informacja o wynikach

2019-11-13 14:13:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

INFORMACJA o wyniku postępowania
1. Gmina Złota informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty którego przedmiotem jest:
„Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych" - zakup i dostawa do siedziby szkoły fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych, więcej»

Informacja o wynikach naboru

2019-10-31 14:17:15 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej więcej»