Zaproszenie do złożenia oferty

2022-05-23 13:06:09 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.... więcej»

Sesja nadzwyczajna

2022-04-21 08:50:04 Sesje

Sesja nadzwyczajna 22 kwietnia  2022 r. godz. 9: 00 w sali GBP w Złotej. więcej»

Ogłoszenie

2022-04-05 11:16:31 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2021 r,poz.735 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego S-1 za wodą w otworach kredy górnej celem przekształcenia w studnie głębinową o wydajności 20m3 dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr 532 w miejscowości Pełczyska gm. Złota projektowanego do realizacji przez Pana Sebastiana Dolińskiego . więcej»

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwalne

2022-03-31 12:36:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

Obwieszczenie - kwalifikacja wojskowa

2022-03-21 09:38:54 Obwieszczenia

w rozwinięciu więcej»

Zapytanie ofertowe

2022-03-15 12:25:29 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i trwałe zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej
— kat. B wytworzonej oraz zgromadzonej w Urzędzie Gminy w Złotej, na zniszczenie której
Urząd Gminy w Złotej uzyskał zgodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach.


Dokumentacja może zawierać elementy metalowe i plastikowe.


Zamawiający informuje, że ilość dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do
zniszczenia oszacowano na 90,90 mb.


Zniszczenia dokumentów należy dokonać w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.


Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszystkich danych do
których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781). więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-03-11 11:29:11 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-03-08 13:30:38 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

W Y K A Z

2022-03-07 09:06:46 Aktualnosci

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego
więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2022-03-04 15:12:09 Ogłoszenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.


Wójt Gminy Złota


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego więcej»