OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-11-18 10:16:04 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja o wynikach postępowania Nieprowice- Zagość

2021-11-04 10:12:41 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

Sesja nadzwyczajna - porządek

2021-11-03 14:08:21 Sesje

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 1372 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data tj. 8 listopada 2021 r. godz. 1300 w sali GBP w Złotej. więcej»

Wykaz nieruchomości

2021-10-26 10:30:06 Ogłoszenia

w rozwinięciu więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-10-22 10:31:39 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Remont drogi gminnej Nr 402006T Nieprowice – Zagość od km 0+020 do km 0+240 dł. 220.


Informacja z otwarcia ofert więcej»

Zapraszamy na Sesję

2021-09-29 07:36:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

OBWIESZCZENIE o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-09-21 12:00:38 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ekspertyza

2021-09-10 13:03:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2021-08-31 11:38:44 Zaproszenia, zapytania ofertowe

,,Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, melioracji wodnych, dotyczącej ustalenia czy zmiany na gruncie działki nr 27 miejscowości Miernów gm. Złota powodują zakłócenie stosunków wodnych na gruncie, a także, czy to zakłócenie szkodliwie oddziaływuje na grunty wnioskodawczyni tj. działkę nr 30 w miejscowości Miernów gm. Złota – /rozeznanie cenowe/ więcej»

Obwieszczenie konserwatora zbytków

2021-08-26 10:03:23 Obwieszczenia

Obwieszczenie konserwatora w rozwinięciu... więcej»