Nabór na asystenta rodziny

2015-07-16 16:57:21 Ogłoszenia o naborze

Nabór na asystenta rodziny więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2015 r.

2015-07-06 11:41:16 Obwieszczenia

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i Zarządzenia Nr 22 /2014 Wójta Gminy Złota z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaje się :
do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
więcej»

Wybory ławników do sądów powszechnych

2015-06-19 10:47:23 Ogłoszenia o naborze

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję

od 2016 r. do 2019 r. więcej»

Obwieszczenie

2014-12-16 12:27:29 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:58:56 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:56:25 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej»

Komunikat

2014-10-17 21:34:12 Aktualnosci

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTEJ z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej»

Ogłoszenie

2014-10-16 13:21:02 Ogłoszenia

ZŁOTA, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

OGŁOSZENIE

NA POSTAWIE ART.182 §7 KODEKSU WYBORCZEGO UPRZEJMIE ZAWIADAMIA SIĘ , ŻE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2014r. O GODZINIE 13.00 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ (świetlica) ODBĘDZIE SIĘ PUBLICZNE LOSOWANIE DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

WÓJT GMINY ZŁOTA
(-)TADEUSZ SUŁEK więcej»

Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

2014-10-15 11:43:59 Obwieszczenia

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-09-10 10:39:21 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»