LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2024-03-06 13:36:57 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

Wykaz

2024-03-05 10:43:13 Aktualnosci

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie 01.03.2024 r.

2024-03-05 10:07:46 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej GPI-I-6730.15.23 dotyczącej budowy żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem na wody opadowe. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 341/5, 341/6, 341/4, 362/1. więcej»

Obwieszczenie 04.03.2024 r.

2024-03-05 09:42:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz; 177 obręb 9 Rudawa; 170/1 obręb 6 Nieprowice; 441 obręb 5 Niegosławice; 334/2, 136 obręb Złota, gmina Złota. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2024-02-29 12:23:31 Aktualnosci

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.... więcej»

Obwieszczenie zmieniajace obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

2024-02-29 11:57:24 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - porządek

2024-02-27 08:12:41 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 luty 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Zawiadomienie o zmianie decyzji

2024-02-09 12:18:26 Aktualnosci

więcej w rozwinięciu... więcej»

NABÓR DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

2024-02-09 12:07:40 Ogłoszenia o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. więcej»

Obwieszczenie

2024-02-08 11:30:21 Aktualnosci

dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej więcej»