ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-03-23 10:29:31 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2021 roku więcej»

Informacja

2021-03-11 13:16:13 Sesje

Zapraszamy na otwarte posiedzenie wspólnych Stałych Komisji Rady Gminy Złota, które odbędzie się 18.03.2021 o godz. 13:00 w Hali Sportowej przy ZPO w Złotej. więcej»

Porządek nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

2021-03-05 08:46:29 Sesje

... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-03-01 12:39:32 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Chrobrzu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-03-01 12:37:57 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Wykaz nieruchomości

2021-02-24 14:21:25 Ogłoszenia

... więcej»

Ogłoszenie

2021-02-22 14:31:48 Ogłoszenia

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020). więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-02-19 12:34:14 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-02-19 12:33:34 Ogłoszenia o naborze

.. więcej»

Informacja o wyniku postępowania

2021-02-17 08:33:38 Zaproszenia, zapytania ofertowe

.... więcej»