Wykaz nieruchomości

2021-02-24 14:21:25 Ogłoszenia

... więcej»

Ogłoszenie

2021-02-22 14:31:48 Ogłoszenia

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020). więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-02-19 12:34:14 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-02-19 12:33:34 Ogłoszenia o naborze

.. więcej»

Informacja o wyniku postępowania

2021-02-17 08:33:38 Zaproszenia, zapytania ofertowe

.... więcej»

Zawiadomienie

2021-02-09 10:51:28 Ogłoszenia

.... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-02-04 14:16:08 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Chrobrzu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-02-04 14:14:35 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Zaproszenie do złożenia ofert

2021-02-03 09:29:46 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 09:56:25 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu więcej»