Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i Gminy Złota

2024-07-11 15:22:04 Aktualnosci

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chroberz, zaopatrującego w wodę mieszkańców, miejscowości: Chroberz. Rudawa, Nieprowice. Wojsławie. Niegosławice. więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2024-07-11 11:39:46 Ogłoszenia o naborze

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy Złota więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2024-07-03 10:43:46 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złota więcej»

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Ciepłe Mieszkanie

2024-06-20 12:03:40 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej

2024-06-19 11:56:53 Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r więcej»

Obwieszczenie - Niegosławice

2024-06-14 12:15:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczego wraz z rampą rozładunkową na działce 142/7 w Niegosławicach. więcej»

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

2024-06-14 08:52:14 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania

2024-06-13 14:14:03 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej»

Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej zakładu, za rok 2023.

2024-06-03 13:50:04 Aktualnosci

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej, przedstawia Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej zakładu, za rok 2023. więcej»

Decyzja GPI-I-6730.5.24 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”

2024-05-29 10:45:19 Aktualnosci

Decyzja GPI-I-6730.5.24 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej” więcej»