Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2024-02-29 12:23:31 Aktualnosci

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.... więcej»

Obwieszczenie zmieniajace obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

2024-02-29 11:57:24 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - porządek

2024-02-27 08:12:41 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 luty 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Zawiadomienie o zmianie decyzji

2024-02-09 12:18:26 Aktualnosci

więcej w rozwinięciu... więcej»

NABÓR DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

2024-02-09 12:07:40 Ogłoszenia o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. więcej»

Obwieszczenie

2024-02-08 11:30:21 Aktualnosci

dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej więcej»

Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 - ankiety

2024-02-05 08:59:01 Aktualnosci

Uprzejmie informujemy, że przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 i zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Opracowana w latach poprzednich Strategia Rozwoju Gminy Złota 2016 – 2024 z końcem 2024 r. straci swoją aktualność. Dlatego też zaszła potrzeba opracowania dokumentu na lata następne, w którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy (diagnoza stanu obecnego) jak również określona zostanie koncepcja jej rozwoju w perspektywie do 2031 r. więcej»

Ogłoszenie

2024-01-30 10:55:46 Ogłoszenia

Gmina Złota przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złota lata 2024-2030” więcej»

Obwieszczenie - Wody Polskie

2024-01-26 10:48:02 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2024-01-25 14:08:57 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi dojazdowej w miejscowości Chroberz na działce Nr 1071/5 więcej»